Monthly Archives: październik 2017

25 października 2017r. odbyła się szósta edycja konkursu recytatorskiego „SŁOWEM MALOWANE – JESIENNE STROFY”. Konkurs zorganizowany został przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Miejską Bibliotekę Publiczną w Głogowie. Celem konkursu była popularyzacja polskiej poezji, prezentacja i upowszechnienie żywego słowa oraz uwrażliwienie uczniów na piękno jesiennego krajobrazu. Konkurs odbywał się w następujących kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych:… Czytaj wiecej →

W środę 25 października w Szkole Podstawowej nr 11 w Głogowie spotkali się nauczyciele pracujący w sieci współpracy i samokształcenia wspierający ucznia zdolnego. Spotkanie poświęcone było możliwościom wykorzystania aplikacji w procesie dydaktycznym i odpowiadało na jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym, jakim jest podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.Swoimi doświadczeniami… Czytaj wiecej →

„Każdy wie jak wychować dzieci, z wyjątkiem tych , którzy je mają.” Shannon Cullen Wychowanie – ten termin znamy wszyscy. Czy wiemy jednak co to znaczy wychowywać? Czy dla każdego z nas wychowanie rzeczywiście oznacza to samo? Jakie zagrożenia dla wychowania stwarza współczesny świat? I wreszcie czy istnieje przepis na dobre wychowanie? Problemy te poruszone… Czytaj wiecej →

19 października 2017 r. odbyła się konferencja metodyczna przeznaczona dla nauczycieli języków obcych pt. Teenagers wanna have fun too! Edutainment when teaching for exams. Nastolatkowie też chcą się bawić – ‘edutainment’ na lekcjach języka obcego w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych. W pierwszej części konferencji zaprezentowałam kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018, przedstawiłam swoje… Czytaj wiecej →

6 i 7 października 2017r. Ośrodek Doradztwa Metodycznego organizował kurs doskonalący dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem: „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss” część I. Dzięki uprzejmości dyrektora szkoły Pani Haliny Dziadkowiec i wicedyrektora Małgorzaty Jabłońskiej – Szewców,  kurs ten odbył się w Szkole Podstawowej nr… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content