Elżbieta Konopska

Doradca metodyczny: matematyka – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne

Kontakt: e-mail: e_konopska@wp.pl

Zatrudnienie:

Zaspół Szkolno-Przedszkolny w Kotli, ul. Szkolna 4, 67-240 Kotla

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów

Dyżur w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie:
środa 11:00 – 13:00
czwartek: 8:00 – 11:00

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym umówieniu.

 

Zakres działań:

  • organizacja i prowadzenie konferencji metodycznych, warsztatów metodycznych, szkoleń dla nauczycieli matematyki
  • prowadzenie lekcji otwartych w tym lekcji otwartych w formie online
  • stworzenie sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonej dla nauczycieli matematyki
  • dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami poprzez publikacje metodyczne na stronie Ośrodka Metodycznego w Głogowie.