Monthly Archives: maj 2016

„Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego” Lew Tołstoj Ogromną wiedzą wykazali się finaliści konkursu rozgranego 18 maja br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Jego adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu głogowskiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów, kształcenie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków oraz stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu…. Czytaj wiecej →

Niby każdy nauczyciel wie, że trzeba indywidualizować, ale pytanie: jak to robić na swoich własnych lekcjach? I jak indywidualizować, żeby nie zwariować? Na te pytania odpowiedziała pani Anna Abramczyk na warsztatach zorganizowanych w Ośrodku Doradztwa Metodycznego dnia 16 maja 2016r. Podczas tego spotkania poznaliśmy cele, rodzaje, metody i techniki indywidualizacji. A na pytanie: Dlaczego mysz… Czytaj wiecej →

„Człowiek uczy się na błędach wtedy,  kiedy wie, że je popełnia” Jacek Walkiewicz Zdanie „mnożę, więc się zwiększa” to rozpowszechnione błędne przekonanie uczniów, że iloczyn jest większy od każdego z czynników. 24 maja br. na  konferencji metodycznej odbywającej się w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie nauczyciele matematyki mieli okazję posłuchać wykładu i odpowiedzieć sobie między… Czytaj wiecej →

Pod takim hasłem 18 maja br. odbyła się interaktywna konferencja metodyczna dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Celem głównym konferencji było przypomnienie nauczycielom pracującym w różnych typach szkół roli oceny w procesie dydaktycznym oraz zapoznanie ze zmianami w ocenianiu wprowadzonymi przez rozporządzenie MEN. W trakcie zajęć uczestnicy mogli uświadomić sobie jaką rolę ma komunikacja w ocenianiu… Czytaj wiecej →

9 maja 2016 w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Jeden z dziesięciu pod hasłem „Polskie parki narodowe”. W konkursie wzięło udział dziesięcioro uczniów z miejskich szkół podstawowych. Konkurs miał formę popularnego teleturnieju. Podzielony był na 3 etapy. Do drugiego etapu przeszli wszyscy uczestnicy, co oznaczało, że każdy… Czytaj wiecej →

Baśnie i bajki mogą pomagać i nie jest to wynalazek XXI wieku. Mają one swoją terapeutyczną moc, należy ją tylko odpowiednio wykorzystać. Odpowiednio dobrana i opowiedziana albo przeczytana historia może doskonale wspierać i oddziaływać terapeutycznie na rozwój dziecka. Wzbogaca jego wiedzę o sobie i otaczającym je świecie, przez co redukuje napięcia i odbudowuje pozytywny obraz… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content