BEATA JÓZKÓW

BEATA JÓZKÓW

 

DORADCA METODYCZNY – historia, WOS, WDŻ

szkoły podstawowe, ponadpodstawowe

 

adres e- mail: beata.jozkow@wp.pl

tel. kom. 695 316 382

– nauczyciel dyplomowany

– nauczanie początkowe

– mgr historii

– WOS – studia podyplomowe

– Organizacja i Zarządzanie Placówką Oświatową- studia podyplomowe

– egzaminator OKE z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum

– egzaminator OKE egzamin maturalny z historii

– ekspert MEN ds awansu zawodowego

– Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

– członek Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Dolnośląskim (2015-2019)

– andragog

– trener kompetencji miękkich

 

 

Miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach, ul. Hubala 3, tel. 76 746 53 70

Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3, tel. 76 833 32 11

 

Zakres wsparcia doradcy:

 1. Diagnozowanie potrzeb szkół i placówek.
 2. Wspomaganie rozwoju szkół.
 3. Organizowanie form współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami.
 4. Rozwijanie umiejętności metodycznych, upowszechnianie dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą (lista publikacji naukowych).
 5. Podejmowaniu działań innowacyjnych.
 6. Organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy.
 7. Udziale w organizowaniu konkursów i przedsięwzięć edukacyjnych.
 8. Współpraca ze stowarzyszeniami , organizacjami i instytucjami o działalności oświatowej.

 

Publikacje:

 

 1. Józków B., Możliwości wprowadzania treści historii regionalnej w Lubińskich szkołach podstawowych , Edukacja Humanistyczna .- 1998, nr 3, s. 105-109 .

 

 1. Józków B., Cudze chwalicie swego nie znacie, Nowe w Szkole, 10/2000-2001, s. 22.

 

 1. Józków B., 50 lat Szkoły Podstawowej w Buczynie, t.43, 5/2000, s.62- 64.

 

 1. Józków B., Moja mała Ojczyzna, Nowa Szkoła, 8/2001, s.15.

 

 1. Józków B., Czy OK jest OK ? Biuletyn PODM w Polkowicach, 13/2014 , s. 22.

 

 1. Józków B., Trudna historia. Dzieje kresowej rodziny w latach 1898-1957, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku: Losy Polaków na Wschodzie. Wiek XX i współczesność 2017, tom XVIII, s. 95–110, ISSN: 2080-8313.

 

 1. Józków B., Współczesne postrzeganie edukacji historycznej przez polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polkowicach i Zgorzelcu. Przyczynek do badań,  W: Gumanitarnij korpus [16] / E. V. Kučerenko, S. S. Rusakov .- Vinnicâ : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini Nacional’nij Pedagigičnij Universitet imeni M. P. Dragomanova, 2018, s. 53-61, ISBN: 9789669247780.

 

 1. Józków B., Świadomość historyczna młodzieży – poczucie przynależności młodych polkowiczan do Dolnego Śląska, w: Półwiecze Polkowic. Przemiany społeczno-gospodarcze w latach 1967-2017 / red. nauk. Włodzimierz Olszewski .- Polkowice : Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, 2017 – s. 253-263,  ISBN: 978836.

 

 1. Józków B., Moje miasto, a w nim…” – poczucie przynależności młodych Polkowiczan do Dolnego Śląska,  w: Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej, kulturowej pod red. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej .- Wrocław – Kraków, Wydawnictwo Avalon, 2017, s. 56-67, ISBN: 9788377302491234715.

 

 1. Józków B., Tradycje górnicze w Zagłębiu Miedziowym, W: Człowiek w świecie bez wolności , pod red. , Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej, Wrocław 2018, Wydawnictwo LTW, s. 289- 304, – ISBN:978-93-7565-562-9.

 

 1. Józków B., Repetytorium Szkoła Podstawowa kl. 4- 6 Historia , Kraków: Wydawnictwo Greg 2019, ISBN: 978-83-7517-843-2.

 

 1. Józków B., Repetytorium Szkoła Podstawowa kl. 7- 8 Historia , Kraków: Wydawnictwo Greg 2019, ISBN: 978-83-7517-932-3.

 

 1. Józków B., Odelsk i jego mieszkańcy na tle historii rodzinnej, w: Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, Polkowice 3/2019, ISBN 978- 83-61234-87-6.
[/su_spoiler]