Iwona Rogowska

Doradca metodyczny geografia – geografia, przyroda, edukacja regionalna, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
adres e-mail: rogowskaiwona@o2.pl
telefon kom.: 668-153-939
nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum nr 5 w Głogowie

miejsce pracy:
Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie
ul. Gwiaździsta 2, tel. 76 7265625

PCPPPiDN w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38, tel. 76 833 32 11

dyżur w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3
poniedziałek: 13:30-16:00
środa: 11:00-16:00

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zakres wsparcia doradcy:

  • Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych, zespołów samokształceniowych.
  • Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży.
  • Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli- stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń
  • Inspirowanie do poszukiwania i wdrażania nowych metod i form pracy.
  • Rozwijanie umiejętności metodycznych, podejmowanie działań innowacyjnych,
  • Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym.
  • Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli.
  • Prowadzenie zajęć otwartych oraz prezentacja pracowni i warsztatu pracy..
  • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.