„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss” część I.

6 i 7 października 2017r. Ośrodek Doradztwa Metodycznego organizował kurs doskonalący dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem: „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss” część I.

Dzięki uprzejmości dyrektora szkoły Pani Haliny Dziadkowiec i wicedyrektora
Małgorzaty Jabłońskiej – Szewców,  kurs ten odbył się w Szkole Podstawowej nr 14
w Głogowie. Uczestniczyło w nim 30 nauczycieli z różnych placówek powiatu głogowskiego i nie tylko.

Prowadząca mgr Beata Kubiak jest nauczycielem wychowania przedszkolnego, autorką programów edukacyjnych i warsztatów metodycznych dla nauczycieli. W trakcie kursu zaprezentowała opracowania Batii Strauss do muzyki J.S. Bacha, F. Rameau i E. Griega oraz propozycje zabaw, tańców, partytur i opracowań z nowego obszaru swobodnej wypowiedzi ruchowej dziecka. Aktywne Słuchanie Muzyki to jedna z wiodących metod wprowadzania muzyki klasycznej w edukacji na wszystkich poziomach. Jej autorka, Batii Strauss z Izraela, do utworów muzyki poważnej i ludowej opracowała formę prezentacji łączącą słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy, a także różnych metod plastycznych. Metoda ta może być stosowana przez nauczycieli przedszkoli, jak i szkół we wprowadzaniu uczniów w świat muzyki klasycznej.