Uczymy się od siebie

W środę 25 października w Szkole Podstawowej nr 11 w Głogowie spotkali się nauczyciele pracujący w sieci współpracy i samokształcenia wspierający ucznia zdolnego. Spotkanie poświęcone było możliwościom wykorzystania aplikacji w procesie dydaktycznym i odpowiadało na jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym, jakim jest podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.Swoimi doświadczeniami podzieliły się dwie koleżanki.

Pani Aleksandra Kozioł przedstawiła pracę z aplikacją Kahoot, a pani Magdalena Hołub z aplikacją Quizizz. Uczestnicy spotkania uczyli się tworzyć testy dla uczniów odpowiednie do nauczanego przedmiotu, sprawdzali możliwości praktycznego wykorzystania aplikacji na lekcji, czy jako pracy domowej. Nawet nie mając komputerów stacjonarnych czy laptopów w sali lekcyjnej możemy do tego rodzaju ćwiczeń wykorzystać uczniowskie aparaty telefoniczne.

To w jaki sposób zostaną one zastosowane zależy tylko od nas. Istotny jest sposób pracy, który uczniowie lubią, wówczas telefony staną się naszym sprzymierzeńcem w procesie edukacyjnym. Dodatkowym atutem wykorzystania aplikacji, z punktu widzenia nauczyciela, jest możliwość szybkiego sprawdzenia wyników – zarówno z uwzględnieniem poszczególnych zadań jak i możliwość oceny osiągnięć pojedynczych uczniów.

W szybki sposób otrzymujemy pełną analizę na temat tego jak odpowiadali nasi uczniowie i mamy informację zwrotną na temat opanowania materiału. Aplikacje zaprojektowane są w dość intuicyjny sposób, a korzystanie z nich nie powinno sprawić trudności nikomu posiadającemu podstawowe kompetencje cyfrowe. Jako ankietę ewaluacyjną wykorzystano formularz google. Nauczyciele stwierdzili w nim, że obydwie aplikacje Kahoot oraz Quizizz są atrakcyjne zarówno dla ucznia jak i nauczyciela oraz deklarowali wykorzystanie ich w swojej pracy dydaktycznej.

Uczestnikom warsztatów dziękujemy za aktywny udział w zajęciach i zapraszamy na kolejne spotkanie sieci, które odbędzie się 29 listopada bieżącego roku, a poświęcone będzie możliwości wykorzystania metody escape room w edukacji.

Teresa Walczak
Iwona Rogowska