Ewelina Tołopiło

Doradca metodyczny języka angielskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach

Adres e-mail: Ewelina.tolopilo@gmail.com

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa Nr 14 im Henryka III Głogowskiego w Głogowie
ul. Królewska 12
67-200 Glogów
Tel. 768347295

PCPPPiDN
Ul. Jedności Robotniczej 38
67-200 Głogów
Tel. 76 8333211

Dyżur w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 2
Środa: 09:00-13:30

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zakres wsparcia doradcy:

  • Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych, zespołów samokształceniowych.
  • Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży.
  • Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli- stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń
  • Inspirowanie do poszukiwania i wdrażania nowych metod i form pracy.
  • Rozwijanie umiejętności metodycznych, podejmowanie działań innowacyjnych,
  • Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym.
  • Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli.
  • Prowadzenie zajęć otwartych oraz prezentacja pracowni i warsztatu pracy..
  • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego