Sieci Współpracy i Samokształcenia 2022/2023

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

1. SIEĆ NAUCZYCIELA POCZĄTKUJĄCEGO
2. Sieć NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI
3. SIEĆ dla nauczycieli EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ “KREATYWNI”
4. SIEĆ dla nauczycieli pracujących z dzieckiem ze SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
5. SIEĆ dla nauczycieli WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
6. SIEĆ dla nauczycieli BIBLIOTEKARZY
7. SIEĆ DORADCÓW ZAWODOWYCH
8. SIEĆ DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI
9. SIEĆ DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
10. SIEĆ DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
11. Sieć dla nauczycieli PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH