Zakres działań

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie

Wizja:
Realizowanie założeń systemu wspierania szkół, przedszkoli oraz nauczycieli opartego na kompleksowości oddziaływań na rzecz rozwoju placówek oświatowych, spójnego z ich potrzebami.

Misja:
Organizowanie kompleksowego systemu wspierania rozwoju placówek oświatowych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego poprzez działania edukacyjne planowane w oparciu o trendy współczesnej edukacji i systematycznie prowadzoną diagnozę potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego.

Kierunki działań:
• doradztwo metodyczne dla nauczycieli w zakresie organizowania procesu nauczania, wychowania i opieki,
• doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w formie warsztatów, kursów, seminariów, rad pedagogicznych,
• wspieranie nauczycieli w podejmowaniu innowacji pedagogicznych,
• organizowanie konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
• upowszechnianie informacji pedagogicznych i osiągnięć nauczycieli,
• organizowanie i prowadzenie Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów

Główne zadania Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego:

• systematyczna analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli, zapewnianie przywarsztatowego doradztwa metodycznego oraz skutecznego organizowania zróżnicowanej oferty szkoleniowej dla nauczycieli, uwzględniającej potrzeby szkoły lub przedszkola;
• wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym poprzez pomoc metodyczno – merytoryczną w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego
• podejmowanie działań na rzecz środowiska oświatowego poprzez realizację dodatkowych zadań zmierzających do stworzenia przestrzeni dla wspólnego dialogu, rozumienia istoty zmian oraz skutecznego wpływania na rzeczywistość szkolną;
• prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów

Wszystkie podejmowane działania przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego są wsparciem i inspiracją dla tych, dla których wychowanie i nauczanie jest sztuką.

Barbara Krzywulicz dyrektor PCPPPiDN