Sieci Współpracy i Samokształcenia – Archiwum 2021/2022

 

1. SIEĆ MŁODEGO NAUCZYCIELA
2. SIEĆ dla nauczycieli HISTORII I WOS-U
3. SIEĆ dla nauczycieli EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ “KREATYWNI”
4. SIEĆ dla nauczycieli pracujących z dzieckiem ze SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
6. SIEĆ dla nauczycieli BIBLIOTEKARZY
9. SIEĆ DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
10. SIEĆ DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH