„Najprostszy przepis na dobre wychowanie”

„Każdy wie jak wychować dzieci, z wyjątkiem tych , którzy je mają.”
Shannon Cullen

Wychowanie – ten termin znamy wszyscy. Czy wiemy jednak co to znaczy wychowywać?

Czy dla każdego z nas wychowanie rzeczywiście oznacza to samo? Jakie zagrożenia dla wychowania stwarza współczesny świat? I wreszcie czy istnieje przepis na dobre wychowanie? Problemy te poruszone zostały na konferencjach metodycznych, które odbyły się 3 i 16 października 2017r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Konferencje przygotowała i przeprowadziła Beata Cześniuk. W konferencjach uczestniczyło łącznie 48 nauczycieli. Podczas spotkania zwrócono uwagę na konieczność zastąpienia reaktywnego modelu wychowania modelem proaktywnym.

Główny nacisk położono na zaprezentowanie zagrożeń dla współczesnego wychowania tj. anemia emocjonalna i społecznie toksyczny świat oraz ukazanie zmian zachodzących w podstawowych kręgach wychowawczych i ich wpływu na wychowanie dziecka. Konferencje były okazją do spojrzenia na proces wychowania z perspektywy dziecka, które w domu, szkole ma do czynienia z Bardzo Zajętymi i Zestresowanymi Dorosłymi, a gdy tylko zrobi krok na zewnątrz lub po prostu włączy telewizor atakuje je Groźny Świat.

Coraz trudniej jest być dobrym rodzicem, wychowawcą, ale przede wszystkim coraz trudniej jest być dobrym dzieckiem. Wszyscy chcielibyśmy, by dzieciństwo było czasem uczenia się ważnych, mądrych rzeczy i przyswajania potrzebnych umiejętności, by dobrze wychować i przygotować dzieci do życia. Czy nasz zamiar okaże się jedynie utopią, czy będzie miał szansę powodzenia – to będzie zależało od połączenia wspólnej energii – rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Dziękujemy za udział w konferencji.
Opracowała: Beata Cześniuk