Alicja Skoczylas

Doradca metodyczny: język niemiecki – szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe

kontakt: 607 412 014
e-mail: alaskocz@icloud.com

Zatrudnienie:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, Plac Mieszka I 22; 67-200 Głogów
Tel. 76 8347163

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
Ul. Jedności Robotniczej 38; 67-200 Głogów
Tel. 76 8333221

Alicja  Skoczylas  –  Dyżur w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 38

                                  środa  7:30 – 13:30  

    Konsultacje indywidualne po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

.

Zakres działań:

  • organizowanie i prowadzenie konferencji metodycznych, warsztatów metodycznych oraz innych form szkoleniowych dla nauczycieli języków obcych i nauczycieli zainteresowanych językoznawstwem;
  • prowadzenie lekcji otwartych na terenie placówki macierzystej oraz w innych szkołach powiatu głogowskiego i nie tylko;
  • stworzenie sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonej dla nauczycieli języka niemieckiego;
  • pozyskiwanie trenerów i konsultantów z zewnątrz do prowadzenia szkoleń, kursów itp.;
  • organizowanie konkursów;
  • współpraca z ośrodkami akademickimi, wydawnictwami językowymi, instytucjami edukacyjnymi – OKE we Wrocławiu i innymi podmiotami związanymi z kulturą niemieckojęzyczną oraz współpracą międzynarodową: m.in. Konsulat Generalny Niemiec i Austrii we Wrocławiu i Warszawie, Goethe Institut; Institut Österreich we Wrocławiu, międzynarodowa grupa szkoleniowa DaF Lehrer Online, PSNJN
  • diagnozowanie potrzeb nauczycieli języków obcych oraz stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń;
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu międzynarodowego doskonalenia nauczycieli języków obcych;
  • dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami poprzez prowadzenie strony na Facebooku Deutsch mal anders – DaF-Café , poprzez publikacje metodyczne na stronie Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie, poprzez publikacje metodyczne na międzynarodowych portalach związanych z nauką języka niemieckiego i językoznawcze artykuły naukowe.