Urszula Majdańska-Wachowicz

Doradca metodyczny – język angielski
e-mail: ula.maj@wp.pl
telefon komórkowy: 515 273 402

Zatrudnienie:

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów
tel. 76 834 21 38.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów,
Tel. 76 833 32 11
76 838 42 93

Urszula Majdańska-Wachowicz  – Dyżur w PODM  

                                                             środa  10:00 – 16:00

Zakres działań:

  • organizowanie i prowadzenie konferencji metodycznych, warsztatów metodycznych oraz innych form szkoleniowych dla nauczycieli języków obcych i nauczycieli zainteresowanych językoznawstwem;
  • prowadzenie lekcji otwartych na terenie placówki macierzystej oraz w innych szkołach powiatu głogowskiego i nie tylko;
  • koordynowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonej dla nauczycieli języków obcych;
  • pozyskiwanie trenerów i konsultantów z zewnątrz do prowadzenia szkoleń, kursów itp.;
  • organizowanie konkursów;
  • współpraca z ośrodkami akademickimi, wydawnictwami językowymi, instytucjami edukacyjnymi – OKE we Wrocławiu i innymi podmiotami związanymi z kulturą anglosaską oraz współpracą międzynarodową: m.in. Ambasada USA i Konsulat USA w Polsce, IATEFL, e-twinning;
  • diagnozowanie potrzeb nauczycieli języków obcych oraz stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń;
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu międzynarodowego doskonalenia nauczycieli języków obcych;
  • dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami poprzez prowadzenie strony na Facebooku English rocks!, poprzez publikacje metodyczne – w zakładce języki obce i językoznawstwo, poprzez publikacje metodyczne na międzynarodowych portalach związanych z nauką języka angielskiego (m.in. IATEFL) i językoznawcze artykuły naukowe (lista publikacji naukowych).