Monthly Archives: październik 2016

Współpraca w ramach sieci staje się coraz bardziej powszechną metodą pracy. Sieć jest formą pracy, która umożliwia samokształcenie i kooperację, ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. Jedną z sieci działających w naszym ośrodku jest Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Pracujących z Uczniem Zdolnym. W bieżącym roku szkolnym członkowie sieci uczestniczyli już… Czytaj wiecej →

„Porozumienie Bez Przemocy – empatyczna komunikacja” część I „Idea Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) jest prosta i zawiera się w dwóch pytaniach. Pierwsze: Co jest w tobie teraz żywe? Drugie: Co poprawi jakość twojego życia, co je wzbogaci? Naucz się mówić o tym uczciwie, unikając osądów i krytyki. W Porozumieniu bez Przemocy chodzi o to,… Czytaj wiecej →

Dnia 5 października 2016r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyła się konferencja otwarcia dla nauczycieli języka angielskiego pod nazwą „HERE WE START AGAIN”. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. Po powitaniu, prowadząca przedstawiła zebranym kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych. Następnie przedstawiono zmiany w ustawach MEN. W tym miejscu… Czytaj wiecej →

Swoje działania rozpoczęła Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej. Pierwsze spotkanie miało miejsce 19 października 2016r. Uczestniczyło w nim 19 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli powiatu głogowskiego. Celem organizacyjnego spotkania była integracja oraz  diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestników – co stanowiło podstawę wytyczenia szczegółowego planu dalszych działań. Program spotkania obejmował następujące… Czytaj wiecej →

Naszym marzeniem jest, aby dzieci chciały chodzić do szkoły i się uczyć. Co się dzieje, że mimo wrodzonej ciekawości poznawania świata i entuzjazmu wynikającego z faktu pójścia do szkoły w pewnym momencie nasi uczniowie zaczynają się nudzić… zanika kreatywność i entuzjazm, a nauka traktowana jest jako kara. Co się dzieje? Gdzie tkwi błąd? Oczekiwania uczniów… Czytaj wiecej →

Wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie i poszerzenie kompetencji, oparte na partnerstwie i wzajemności, może znacznie pomóc nauczycielom pracującym z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Uczenie się zespołowo – z innymi i od innych, uczenie się w oparciu o problemy wynikające z praktyki, to myśl przewodnia Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących z Dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content