KONTAKT

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38
67-200 Głogów
tel. 76 833 32 11 sekretariat
tel. 76 838 42 93  dział szkoleń
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub
e-mail: iod@odoplus.pl