Beata Cześniuk

doradca metodyczny – szkolnictwo specjalne i uczeń o SPE
adres e-mail: beata_czesniuk@wp.pl
telefon kom.: 665-703-318
Oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie.
Miejsce pracy:
Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Głogowie
ul. Sportowa 1
ul. Perseusza 7 tel. 76 831 39 92
PCPPPiDN w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38
tel. 76 833 32 11
Dyżur w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3
wtorek: 11:00 – 14:06
środa: 11:00-15:00

Konsultacje indywidualne w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zakres wsparcia doradcy:

 • Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych, zespołów samokształceniowych.
 • Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli – stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń w środowisku nauczycieli pracujących z uczniem z niepełnosprawnością intelektualna oraz z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.
 • Inspirowanie do poszukiwania i wdrażania nowych metod i form pracy.
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych, podejmowanie działań innowacyjnych,
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym.
 • Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli.
 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wynikających ze specyfiki pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną np. poprzez udział w zajęciach nauczyciela, analizę merytoryczną i metodyczną zajęć.
 • Prowadzenie zajęć otwartych oraz prezentacja pracowni i warsztatu pracy oligofrenopedagoga.
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych placówki.
 • Prowadzenie Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Pracujących z Dzieckiem Młodszym oraz ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Zapraszam do współpracy.