• odm-podstawa
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego

W dniach 2, 3 i 4 października w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyły się trzy konferencje dla dyrektorów przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz dla dyrektorów szkół podstawowych powiatu głogowskiego. W konferencjach udział wzięło 43 dyrektorów zainteresowanych „Nowościami w zarządzaniu placówką oświatową w roku szkolnym 2017/2018”. Program konferencji był bardzo bogaty. Omówiono organizację pomocy psychologiczno… Czytaj wiecej →

27 września br. odbyło się pierwsze spotkanie Sieci Współpracy  i Samokształcenia  dla  Nauczycieli  Wspierających Ucznia  Zdolnego. Miało ono charakter warsztatu diagnostyczno – rozwojowego, którego celem było zebranie propozycji do planu pracy. Prowadzące przypominały zasady pracy sieci oraz ukazały możliwości dofinansowania form szkoleniowych, przedstawiły również własne propozycje działań na rok szkolny 2017/2018. W wyniku przeprowadzonej diagnozy… Czytaj wiecej →

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALEIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE ZAPRASZA NA WYKŁAD: „Grypa – obraz przed pandemią”  Prelegentem będzie dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN (wirusolog, IITD PAN) Wykładowca zapozna słuchaczy z  bieżąca sytuacją epidemiologiczną w zakresie grypy. Przedstawi zasady wytwarzania szczepionek przeciwgrypowych, korzyści z ich stosowania oraz wyjaśni w jakich okolicznościach szczepienie… Czytaj wiecej →

Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest corocznie 27 września od 1979 roku. Pierwsze obchody odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności i pokazania jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na… Czytaj wiecej →

Wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie i poszerzenie kompetencji, uczenie się zespołowo – z innymi i od innych, rozwiązywanie  problemów wynikających z praktyki to główny cel działań Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących z  Dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. 26 września 2017r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyło się spotkanie inaugurujące działania Sieci Współpracy i Samokształcenia… Czytaj wiecej →

Scroll To Top