Teenagers wanna have fun too! Edutainment when teaching for exams – Nastolatkowie też chcą się bawić – ‘edutainment’ na lekcjach języka obcego w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych

19 października 2017 r. odbyła się konferencja metodyczna przeznaczona dla nauczycieli języków obcych pt. Teenagers wanna have fun too! Edutainment when teaching for exams. Nastolatkowie też chcą się bawić – ‘edutainment’ na lekcjach języka obcego w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych.

W pierwszej części konferencji zaprezentowałam kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018, przedstawiłam swoje propozycje szkoleniowe oraz informator form szkoleniowych Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Po części organizacyjnej przeprowadziłam warsztat, którego celem było ukazanie kilku pomysłów, którymi podzieliłam się z uczestnikami 26. Międzynarodowego Kongresu IATEFL Poland w Bielsku-Białej. W szczególności chciałam wskazać, w jaki sposób można wykorzystać edutainment, przygotowując uczniów do egzaminów językowych. Z mojego doświadczenia wynika, że edukacja przez rozrywkę sprzyja nauczaniu umiejętności zintegrowanych, umożliwia rozwój kreatywności i sztuki argumentacji.

Sprawdza się w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania i jest adresowana do różnych typów uczniów. Przede wszystkim jednak przełamuje rutynę typowych zajęć „z zestawami egzaminacyjnymi”. Edutainment to doskonałe koło ratunkowe na lekcje zastępcze, ale także na wszelkie zajęcia językowe, podczas których postanowimy potraktować zestawy egzaminacyjne w nieco bardziej niekonwencjonalny sposób niż: uzupełnij luki, połącz tytuł z paragrafem czy na obrazku widzę, itp. Omówione typy zadań – przedstawione na materiale ustnego egzaminu maturalnego z języka obcego – mogą być zmodyfikowane i zaadoptowane do różnych grup odbiorczych. Ich umiarkowane stosowanie buduje pozytywną atmosferę w trakcie zajęć, wzmaga ciekawość, a to już dobry początek trudnego zmagania się z nauką do egzaminów.

Dziękuję wszystkim uczestniczkom konferencji za obecność, poświęcony czas, wyrozumiałość i inspirujące rozmowy pokonferencyjne.
Zapraszam na kolejne konferencje!

Urszula Majdańska-Wachowicz