Konferencja naukowo – dydaktyczna „Polska i polszczyzna profesorskim okiem” z udziałem prof. Jerzego Bralczyka i prof. Stanisława Niciei Celem konferencji jest inspirowanie nauczycieli w obszarze wychowania do wartości jako kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz podkreślenie  istotnej roli  świadomości oddziaływania języka na innych ludzi oraz… Czytaj wiecej →

Drugą część warsztatów pt. JARMARK DYDAKTYCZNY poświęcamy wymianie doświadczeń, pomysłów ułatwiających nauczanie geometrii płaskiej i przestrzennej w szkole podstawowej. Przedstawiona będzie w postaci edukacyjnych gier dydaktycznych, kart pracy, gadżetów, rekwizytów i wszelkich innych pomocy dydaktycznych ułatwiających pracę z uczniami w tym zakresie. Ważne jest, aby każdy uczestnik spotkania mógł podzielić się umiejętnością wykorzystania różnych środków… Czytaj wiecej →

Konferencja metodyczno – szkoleniowa odbyła się w dniu 22 stycznia 2020 w Szkole Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w  Głogowie. W szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół. Celem konferencji było; zapoznanie uczestników ze  zmianami w przepisach gry tenisa stołowego oraz przedstawienie różnych sposobów nauczania techniki gry. Prowadzący Mariusz Badowski,… Czytaj wiecej →

16 stycznia odbyło się już trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia KREATYWNI,  w  którym uczestniczyło 12  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z powiatu głogowskiego. Problematyka  spotkania związana była z wdrażaniem kompetencji kluczowych z edukacji matematycznej, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji  i rozwoju osobistego ucznia. Spotkanie prowadziła Arlena Kiziak – doradca… Czytaj wiecej →

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, to człowiekowi pozostaną  już najwyżej cztery lata życia.”                                                                                  … Czytaj wiecej →

Scroll To Top