Konkurs Recytatorski ” Słowem Malowane – Jesienne strofy

25 października 2017r. odbyła się szósta edycja konkursu recytatorskiego „SŁOWEM MALOWANE – JESIENNE STROFY”. Konkurs zorganizowany został przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Miejską Bibliotekę Publiczną w Głogowie. Celem konkursu była popularyzacja polskiej poezji, prezentacja i upowszechnienie żywego słowa oraz uwrażliwienie uczniów na piękno jesiennego krajobrazu. Konkurs odbywał się w następujących kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych: klasy I – III i klasy IV – VIII, uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Jak co roku frekwencja dopisała. W konkursie zaprezentowało się 38 uczestników z głogowskich szkół. Jury w składzie: Izabela Matuszewska, Agnieszka Żeglarska
i Wioletta Ziemińska w trakcie oceny zwracało szczególną uwagę na: dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu i jego interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy dostarczyli publiczności wielu pozytywnych wrażeń artystycznych.

Indywidualna interpretacja wybranych utworów zyskała aplauz publiczności. Konkurs pozwolił na realizację marzeń artystycznych uczniów, dając im możliwość autoprezentacji oraz przyczynił się do uczenia rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uczniów do występów składamy serdeczne podziękowania.

Beata Cześniuk – doradca metodyczny