SZKOLENIA Z WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH 2021r.

Głogów, 13.01.2021r

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół podstawowych i ponadpodstawowych

w powiecie głogowskim

 

Szkolenia informacyjne dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w 2021r

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie  wraz
z doradcami metodycznymi serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych  na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie  maturalnym w 2021r.
Szkolenia odbędą się w terminie od 20.01.2021r. – 28.01.2021r. w formie online, poprowadzą je doradcy metodyczni PODM w Głogowie, którzy zostali przeszkoleni przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Każde szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne, dla chętnych nauczycieli przewidziane są także konsultacje. Kontakt e-mail i telefoniczny do doradcy metodycznego jest dostępny na naszej stronie internetowej www.pcpppidn.eu w zakładce „doradcy metodyczni”.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach składać proszę na stronie PODM pod linkiem https://zapisy.pcpppidn.eu/ – elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Osoby, które zgłosiły swój udział w szkoleniach przed 13.01. 2021r są wpisane na listę uczestników. W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia prosimy te osoby również o wypełnienie tego formularza.

Link do platformy zostanie przesłany dzień przed szkoleniem do osób, które zgłosiły swój udział w szkoleniu na ich indywidualny adres e- mail.

Serdecznie zapraszam                                                    Dyrektor PODM Barbara Krzywulicz

Szkolenia z przedmiotów:

Biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, WOS

Organizowane są przez placówki doskonalenia, których adresy stron internetowych dostępne są na stronie www.kuratorium.wroclaw.pl

Wykaz placówek doskonalenia – Pobierz