Sieci Współpracy i Samokształcenia

Szkolenie dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III
SIEĆ dyrektorów szkół ponadpodstawowych