Sieci Współpracy i Samokształcenia

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Program Sieci Współpracy na lata 2019-2024

1. SIEĆ NAUCZYCIELA POCZĄTKUJĄCEGO
2. Sieć NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI
3. SIEĆ dla nauczycieli EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ “KREATYWNI”
4. SIEĆ dla nauczycieli pracujących z dzieckiem ze SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
5. SIEĆ dla nauczycieli WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
6. SIEĆ dla nauczycieli BIBLIOTEKARZY
7. SIEĆ DORADCÓW ZAWODOWYCH
8. SIEĆ DYREKTORÓW