Sieci Współpracy i Samokształcenia

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

1. SIEĆ MŁODEGO NAUCZYCIELA
2. Sieć dla nauczycieli geografii
3. SIEĆ dla nauczycieli EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ “KREATYWNI”
4. SIEĆ dla nauczycieli pracujących z dzieckiem ze SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
5. SIEĆ dla nauczycieli WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
6. SIEĆ dla nauczycieli BIBLIOTEKARZY
7. SIEĆ DORADCÓW ZAWODOWYCH
8. SIEĆ DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI
9. SIEĆ DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
10. SIEĆ DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH