Urszula Lewocka

doradca metodyczny – ds. informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
adres e-mail: urszulalewocka@wp.pl
Nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel dyplomowany w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie – Biblioteka Pedagogiczna.
Miejsce pracy:
PCPPPiDN, Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 10

tel. 76 72 72 598

Kontakt z doradcą metodycznym w:

PCPPPiDN w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38
tel. 76 833 32 11
Dyżur w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 10
środa: 08:00-15:00
czwartek: 13:00 – 15:00

Konsultacje indywidualne możliwe w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zakres wsparcia doradcy:

  • Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych, zespołów samokształceniowych.
  • Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży.
  • Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli – stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń w środowisku nauczycieli bibliotekarzy.
  • Inspirowanie do poszukiwania i wdrażania nowych metod i form pracy.
  • Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
  • Rozwijanie umiejętności metodycznych, podejmowanie działań innowacyjnych.
  • Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym.
  • Wspomaganie bibliotekarzy bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.
  • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.

Zapraszam do współpracy