VII Powiatowy Konkurs Geograficzny „W pogoni za indeksem”

W etapie szkolnym konkursu, który odbywał się w macierzystych szkołach uczestników, brało udział 108 uczniów ze wszystkich gimnazjów miasta Głogowa oraz z gimnazjów wiejskich gminy Głogów: Jerzmanowej, Kotli i Serbów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 24 uczniów. Ten etap naszego konkursu odbył się w Zespole Szkół
im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie 15 marca 2016 r. i polegał na rozwiązywaniu testu . Spośród uczestników Międzyszkolna Komisja, która sprawdzała prace, wyłoniła najlepszych 10 uczniów, których zakwalifikowała do finału. Ostatni etap miał charakter ustnego egzaminu przypominającego egzamin maturalny. Odbył się on w I Liceum Ogólnokształcącym
w Głogowie 13 kwietnia br. Najlepszych trzech uczniów zostało laureatami Geograficznego Konkursu „W pogoni za indeksem” . Są to:

Jakub Leśniewski z Gimnazjum nr 4 w Głogowie

Kacper Skorupiński z Gimnazjum nr 4 w Głogowie

Karolina Gallas z Gimnazjum nr 3 w Głogowie