ZAPISY NA SZKOLENIA

*Informujemy, że z niepłatnych form szkoleniowych, tj. konferencji metodycznych mogą korzystać tylko nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych, które podpisały stosowne porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Głogowie. Szkolenia płatne skierowane są do wszystkich placówek oświatowych.

*w procesie przyjmowania zapisów na wszystkie formy szkoleniowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa oraz dostarczenie jej do Ośrodka Doradztwa Metodycznego na adres:
ODM, ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów lub przesłanie faxem pod nr 76 838 42 93.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

1. karta zgłoszenia (pdf) – dla osób które mają finansowane szkolenie przez placówkę

2. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na formę płatną

3. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na formę bezpłatną