Monthly Archives: kwiecień 2018

W czwartek 25  kwietnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 1 w Głogowie odbył się finał powiatowego konkursu dla uczniów oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych – „W pogoni za indeksem”, którego organizatorem jest Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty, Starosta Głogowski oraz  Prezydent Miasta Głogowa. Konkurs… Czytaj wiecej →

19 kwietnia br. w Gimnazjum nr 5 w Głogowie odbył się XII Powiatowy Konkurs Geograficzny pod honorowym patronatem Starosty Głogowskiego. Tegoroczna edycja poświęcona była największemu i najbardziej zróżnicowanemu kontynentowi. Uczestnicy mieli do rozwiązania zadania o różnym stopniu trudności, które sprawdzały poprawność logicznego myślenia, formułowania wniosków i dostrzegania zależności przyczynowo- skutkowych. Nie zabrakło pytań dotyczących znajomości… Czytaj wiecej →

Dnia 18 kwietnia w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyła się konferencja pt. „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej” Celem jej było przekazanie wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z biologią mózgu, neurodydaktyką, psychologią, pedagogiką. Prowadzący Pani Maria Brzostowska wyjaśniła znaczenie i rzeczywistą rolą neurobiologii w edukacji, autorytetu nauczyciela, znaczenia kompetencji,… Czytaj wiecej →

Kolejna część warsztatów metodycznych w ramach Głogowskiej Szkoły Matematycznej odbyła się 13 i 14 kwietnia br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zajęcia dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzili Małgorzata Mikołajczyk i Krzysztof Omiljanowski, dydaktycy i popularyzatorzy matematyki, pracownicy Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy mieli wiele okazji do ćwiczenia wyobraźni przestrzennej. Wykonali szereg zadań dotyczących sześcianów,… Czytaj wiecej →

Dnia 11 kwietnia 2018r w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie zagościła grupa nauczycieli językowców w liczbie 38 aby na kolejnej formie szkoleniowej, tym razem konferencji metodycznej, wysłuchać informacji na temat EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. Pani Beata Świtek, reprezentująca Wydawnictwo Pearson w prosty i przejrzysty sposób przybliżyła zebranym założenia i strukturę egzaminu ósmoklasisty, który w zreformowanych szkołach podstawowych po… Czytaj wiecej →

Prace plastyczno – techniczne niewątpliwie wzbogacają osobowość dziecka. Wpływają na rozwój wyobraźni, sprawności manualnych oraz kreatywności. Warto pamiętać, że działania plastyczne to tysiące możliwości i pomysłów na zabawy z dzieckiem. Sam proces twórczy i właściwie dobrane techniki plastyczne stwarzają olbrzymią radość dziecku, pobudzają kreatywność, niosą za sobą dużo nowych doświadczeń i wrażeń. Dziecko poznaje swoje… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content