Iwona Rogowska

doradca metodyczny – geografia

adres e-mail: iwona.rogowska@pcpppidn.eu

nauczyciel dyplomowany

 

miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa i Liceum Aslan w Głogowie

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie

 

Zakres wsparcia doradcy:

 • organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji
  i zespołów szkoleniowych
 • wspomaganie rozwoju szkół, rad pedagogicznych i nauczycieli w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego
 • diagnozowanie potrzeb z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli
 • dobór i adaptacja programów nauczania i materiałów dydaktycznych
 • inspirowanie nauczycieli do poszukiwania i wdrażania do praktyki szkolnej nowych metod, technik i środków kształcenia
 • pomoc w opracowaniu materiałów metodycznych dla potrzeb nauczycieli
  z uwzględnieniem nowatorstwa pedagogicznego
 • prezentacja własnego warsztatu pracy
 • stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami
 • wspieranie nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego
 • organizowanie konkursów przedmiotowych i przedsięwzięć edukacyjnych
 • wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym.

 

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu.