Beata Bielska

doradca metodyczny – wychowanie fizyczne

adres e- mail beti.bielska@wp.pl

tel. kom. 501-587-626

 • nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego
 • studia magisterskie AWF we Wrocławiu kierunek wychowanie fizyczne specjalność nauczycielska
 • studia podyplomowe organizacja i zarządzanie oświatą
 • instruktor piłki siatkowej
 • instruktor pływania
 • instruktor Nordic Walking

Miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie,

Mieszka I 22, 67-200 Głogów – tel. 76 834 71 63

PCPPPiDN w Głogowie

Jedności Robotniczej 38 – tel. 76 833 32 11

 

 • diagnozowanie potrzeb nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie doradztwa i doskonalenia nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie konferencji metodycznych, warsztatów metodycznych oraz innych form szkoleniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego;
 • konsultacje indywidualne i grupowe;
 • wspomaganie nauczycieli wychowania fizycznego w rozwoju zawodowym, pomoc w zdobyciu kolejnych stopni awansu zawodowego;
 • organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli wychowania fizycznego;
 • współpraca w zakresie poszukiwania i wdrażania nowych metod i form pracy na zajęciach wychowania fizycznego.

Zapraszam do współpracy