XII POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY „POZNAJEMY AZJĘ” ROZSTRZYGNIĘTY

19 kwietnia br. w Gimnazjum nr 5 w Głogowie odbył się XII Powiatowy Konkurs Geograficzny pod honorowym patronatem Starosty Głogowskiego. Tegoroczna edycja poświęcona była największemu i najbardziej zróżnicowanemu kontynentowi. Uczestnicy mieli do rozwiązania zadania o różnym stopniu trudności, które sprawdzały poprawność logicznego myślenia, formułowania wniosków i dostrzegania zależności przyczynowo- skutkowych.

Nie zabrakło pytań dotyczących znajomości mapy fizycznej i politycznej Azji. W konkursie wzięło udział siedemnastu uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzony został w formie tradycyjnej- papierowej, jaki i elektronicznej za pomocą formularza Google. W obu częściach można łącznie było uzyskać 85 punktów. Komisja uhonorowała pięciu młodych ludzi o najwyższych wynikach (powyżej 60 punktów).

Zdobywczyni pierwszego miejsca, uczennica I LO zdobyła 76,5 punktu – Emilia Gołyga. Emilia to tegoroczna maturzystka, która w ubiegłym roku w zmaganiach o Afryce również zajęła pierwsze miejsce. Na drugim miejscu uplasował się uczeń I LO Jakub Leśniewski. Trzecie miejsce zajął Jakub Marut z Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego. Kolejne dwa miejsca zajęli uczniowie I LO – Zuzanna Sawczak i Jakub Kubiak. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy i dziękujemy opiekunom za przygotowanie młodzieży.