KONFERENCJA METODYCZNA NA TEMAT EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Dnia 11 kwietnia 2018r w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie zagościła grupa nauczycieli językowców w liczbie 38 aby na kolejnej formie szkoleniowej, tym razem konferencji metodycznej, wysłuchać informacji na temat EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. Pani Beata Świtek, reprezentująca Wydawnictwo Pearson w prosty i przejrzysty sposób przybliżyła zebranym założenia i strukturę egzaminu ósmoklasisty, który w zreformowanych szkołach podstawowych po raz pierwszy odbędzie się w kwietniu 2019r.

Zebrani zadawali pytania, wyrażali swoje obawy i wątpliwości, a pani Beata starała się na nie wyczerpująco odpowiedzieć. Zainteresowanie nową formą egzaminacyjną jest duże, a spowodowane jest głownie niepokojem o to czy uczniowie w tak krótkim czasie są w stanie przygotować się do nowej formy sprawdzenia ich wiedzy. Wielka odpowiedzialność ciąży na nauczycielach, ale się nie poddajemy. Podołamy temu zadaniu. Bo jak nie my, to kto?

Ewelina Tołopiło