projekt Cyberbezpieczny Powiat Głogowski

Ważny projekt „Cyberbezpieczny Powiat Głogowski”

Powiat Głogowski realizuje projekt pn. „Cyberbezpieczny Powiat Głogowski”. Celem Projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Głogowie i podległych powiatowi 17 jednostek organizacyjnych.

#FunduszUE, #Fundusze Europejskie

Plakat informacyjny

Dokument PDF

Treść dokumentu.

Projekt pn. „Cyberbezpieczny Powiat Głogowski” realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0702/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej w dniu 6 maja 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

1. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Obszar techniczny – Zakup oprogramowania i sprzętu dla Starostwa Powiatowego w Głogowie
 • Obszar kompetencyjny – Szkolenia dla pracownika IT Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Głogowie i pozostałych jednostek organizacyjnych
 • Obszar organizacyjny – Audyty i Polityka Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Głogowie i pozostałych jednostek organizacyjnych

2. GRUPY DOCELOWE:

 • Pracownicy Starostwa Powiatowego w Głogowie
 • Pracownicy 17 podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Głogowskiego tj.
  • I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
  • II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie
  • Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie
  • Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
  • Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie
  • Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie
  • Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
  • Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
  • Domu Pomocy Społecznej Magnolia w Głogowie
  • Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie
  • Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie
  • Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

3. CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego Starostwa
Powiatowego w Głogowie i podległych powiatowi 17 jednostek organizacyjnych.

4. EFEKTY I REZULTATY:

Efektem realizacji będzie wprowadzenie niezbędnych procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji.
Projekt przyczyni się do skuteczniejszego zapobiegania i reagowania w razie zaistnienia takiej potrzeby na incydenty w systemie informatycznym

5. WARTOŚĆ PROJEKTU: 977 011,00 PLN

6. WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 739 500,00 PLN

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie