26 listopada w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyły się warsztaty dla katechetów pt. Wykorzystania różnych kanałów informacyjnych na katechezie – narzędzia wirtualne prowadzone przez Panią Annę Mikołajczyk – konsultanta ds. katechezy. Wiadomym jest, że za pomocą różnych środków społecznego przekazu możemy łatwiej dotrzeć do osób, które katechizujemy. Środki te muszą prezentować wysoki poziom metodyczny… Czytaj wiecej →

23 września 2015 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyła się konferencja metodyczna przeznaczona dla nauczycieli języków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych. Konferencja była poświęcona tematyce podręczników wieloletnich. CEL NADRZĘDNY KONFERENCJI: realizowanie kierunków polityki oświatowej państwa obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016, zwłaszcza priorytet 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content