ZDALNE NAUCZANIE WF A REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szanowni Państwo, pragnę przedstawić propozycje realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego w formie zdalnego nauczania.

Zaproponuję kilka prezentacji i filmy, przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego z powiatu głogowskiego, którzy chętnie podzielą się swoimi opracowaniami. Zdalne nauczanie wymaga od nas przejścia na przygotowywanie teoretycznych materiałów, które dotyczą techniki gry w zakresie gier zespołowych, opisują zasady i metody wykonania poszczególnych umiejętności ruchowych, a także przybliżają przepisy różnych dyscyplin sportowych.

W materiałach znajdziecie Państwo:

 1. Prezentacja z pozycji wyjściowych opracowaną przez Grażynę Dziadkowiec- Kublik SP 3 Głogów oraz przykładowe ćwiczenia (indywidualne), kształtujące gibkość.
 2. Zestaw ćwiczeń oddechowych i wzmacniających z laską oraz film instruktażowy przygotowany przez nauczyciela wf SP Jaczów, Przemysława Mazana

https://www.youtube.com/watch?v=8nAV4nKLgg0&feature=youtu.be

 

 1. Prezentacja nt.:
 • Doskonalenie techniki gry w korfball,
 • Doskonalenie techniki gry w tenisa stołowego
 • Biegi lekkoatletyczne. Start niski.
 • Ćwiczenia korekcyjne.Plecy okrągłe
 • Rzut z biegu po kozłowaniu. Dwutakt
 • Krzyżówka do lekcji

opracowane przez Piotra Tadajewskiego SP 3 Głogów

 1. Film instruktażowy dotyczący pomiaru tętna spoczynkowego i po wysiłku opracowany przez nauczycieli Pawła Kliszkę SP Brzeg Głogowski i Piotra Szymańskiego SP Przedmość

 

https://www.youtube.com/watch?v=qiP6HQJ1M20

 

 1. Prezentacje przygotowane przez Barbarę Mastej – Zaorską SP 3 Głogów
 • Korfball
 • Sztafety
 1. Prezentacja ze skoku w dal techniką naturalną dla uczniów klas IV – V oraz VI – VII wykonana przez Beatę Bielską

Materiały:

 

Zapraszam do współpracy

Beata Bielska doradca metodyczny