Pomoc dziecku krzywdzonemu to nie tylko wiedza, ale także umiejętności i postawy osób pracujących z dziećmi. Aby pomóc trzeba przede wszystkim rozpoznać, że dziecko potrzebuje pomocy i skutecznie zainterweniować. Dnia 13 marca 2017 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyły się warsztaty metodyczne pt. .PRZECIWDZIAŁANIE KRZYWDZENIU DZIECI ORAZ POMOC DZIECKU, KTÓRE DOŚWIADCZYŁO PRZEMOCY, które… Czytaj wiecej →

Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości – to jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Temu zagadnieniu była poświęcona konferencja metodyczna „Wychowanie ku przyszłości”, która odbyła się środę 15 marca br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. W spotkaniu wzięło udział 32 nauczycieli. Celem konferencji była refleksja nad samym pojęciem wartości… Czytaj wiecej →

8 marca 2017r. miałam przyjemność po raz kolejny przeprowadzić lekcję otwartą z zakresu angielsko-polskich kontaktów językowych pt. Do you speak Ponglish? A lesson on language awareness and cross-cultural awareness. Tym razem lekcja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 5.i.6. Zajęcia spotkały się z życzliwym… Czytaj wiecej →

06.03.2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie spotkali się nauczycieli bibliotekarze współpracujący w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy. Spotkanie dotyczyło opracowania zbiorów bibliotecznych. We wszystkich bibliotekach katalogi kartkowe są już przeszłością. Bibliotekarze wykorzystują programy komputerowe do tworzenia katalogów Internetowych. Opisy książek tworzone są przede wszystkim w oparciu o katalogi elektroniczne Biblioteki Narodowej…. Czytaj wiecej →

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów, którzy zakwalifikowali się do 2. etapu VIII Powiatowego Konkursu „W pogoni za indeksem” z j. angielskiego na warsztaty nt. kreowania wizerunku pt. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Warsztaty odbędą się 22 marca 2017 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie po części konkursowej, tj. około godziny 11.30. Zajęcia poprowadzi… Czytaj wiecej →

Komunikacja, zwłaszcza ta podszyta emocjami, to coś więcej niż techniki i narzędzia. Wymaga zrozumienia drugiej strony – jej potrzeb, obaw i założeń. Wymaga też poznania siebie, swoich naturalnych schematów działania uruchamiających się wtedy, kiedy jest trudno, nieprzyjemnie, nazbyt emocjonalnie. Jedni w tej sytuacji atakują, a inni uciekają. Jedni i drudzy w ten sposób tracą. I… Czytaj wiecej →

Scroll To Top