02.03.2017 r. w Bibliotekę Pedagogiczną w Głogowie odwiedzili uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie. Tematyka zajęć związana była z aktualnie omawianą lekturą: „Zaczarowana Zagroda”. Pretekstem do szerszej interpretacji książeczki była niezwykła postać jednego z pingwinów – elegancika. W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli przygotowaną dla nich prezentację multimedialną, z której dowiedzieli… Czytaj wiecej →

9 lutego 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli klas I-III oraz rodziców. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 2c ze Szkoły Podstawowej nr 2. Specjalnymi gośćmi byli rodzice, którzy zostali zaproszeni jako obserwatorzy. Zajęcia były podsumowaniem cyklu lekcji związanych z zagadnieniami dotyczącymi baśni H.Ch. Andersena – „Królowa Śniegu”. Celem… Czytaj wiecej →

1 marca 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbył się XXVIII Regionalny Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych pod hasłem „Gdzieś w przestworzach”. Organizatorami konkursu były następujące głogowskie placówki: Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych, Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury. Konkursu miał na… Czytaj wiecej →

Zagadnienia konkursowe są powiązane z podstawą programową: JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego ETAP SZKOLNY: CZĘŚĆ PISEMNA TEST WYBORU A, B, C (GRAMATYKA, SŁOWNICTWO, ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH (np. wyrażanie prośby, podziękowania itp.) czytaj więcej

Zakończyły się zmagania najmłodszych uczniów w Powiatowym Konkursie Recytatorskim. 8 marca 2017 roku w Bibliotece Pedagogicznej należącej do Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie odbył się III etap – powiatowy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, w którym uczestniczyło 18 uczniów z 12 szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego. Komisja konkursowa  pracowała w składzie:… Czytaj wiecej →

  8 lutego 2017r. odbyła się konferencja metodyczna pt. IATEFL Poland. Co warto wiedzieć o Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce. Gościem specjalnym konferencji była Pani Joanna Leszkiewicz – prezes stowarzyszenia.  Konferencja składała się z kilku części. W pierwszej z nich Joanna Leszkiewicz omówiła działalność IATEFL-a w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych szkoleń dla nauczycieli,… Czytaj wiecej →

Scroll To Top