Internet – lek na całe zło?

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że skutkiem wprowadzenia TIK
do edukacji jest ewolucja dotychczasowego modelu kształcenia. Internet to dzisiaj jeden
z najpopularniejszych kanałów nauki. Jest dla uczniów miejscem spotkań i dyskusji, źródłem informacji i materiałów do ćwiczeń. Jednak, aby uczeń dobrze korzystał z tak bogatego i wszechstronnego medium, potrzebuje moderatora. Może i powinien nim być współczesny nauczyciel.

Konferencja, która odbyła się w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego 5 czerwca br.,  przybliżyła nauczycielom w jaki sposób mogą wybrać metodę nauki i materiały, które zaangażują uczniów w zajęcia lekcyjne. W jej trakcie zostały przedstawione wybrane aplikacje i programy do tworzenia całych interaktywnych lekcji (m.in. learning.aps, squla, engram, minstructor,  dysk google, quizizz i jego odmiany, edukator, Losglobos). Prowadząca poruszyła również zagadnienia, takie jak: social learning, autonomia ucznia, grywalizacja/gamifikacja, edukacja 3.0.

Konferencja była okazją do sprawdzenia na ile my dorośli angażujemy się w gry i quizy,  w tym przypadku edukacyjne i czy nasi uczniowie również mogą być tak zaangażowani w trakcie ich rozwiązywania.

Dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji za zaangażowanie.

Iwona Rogowska