Diabeł tkwi w szczegółach…. czyli o indywidualizacji

Każdy nauczyciel marzy o tym, aby indywidualizacja nauczania była możliwa. Jak to zrobić w 25-osobowej klasie? Czy może to zrobić jeden nauczyciel? Pewne pomysły na realizację tego wyzwania pojawiły się na konferencji dla nauczycieli, która odbyła się 21 maja 2019 r.
w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zorganizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak doradca metodyczny matematyki. Nauczyciele różnych przedmiotów uczący w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego mieli okazję przybliżyć sobie pojęcie indywidualizacji nauczania oraz roli ucznia w określeniu stopnia indywidualizacji uczenia się i nauczania. Przedstawiono kilka pomysłów na metody i formy pracy, które ułatwiają nauczycielowi dostosowanie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Uczestnicy spotkania przekonali się też, jak można zdobyć Światową Nagrodę za Nauczanie, zwaną nauczycielskim Noblem.
Ponadto prowadząca zainspirowała słuchaczy do stosowania różnych technik indywidualizujących pracę edukacyjną z wykorzystaniem nieszablonowych pomysłów oraz technologii komunikacyjno-informacyjnej.

Dziękuję za aktywny udział w konferencji
Doradca metodyczny Teresa Walczak