Konferencja metodyczna „Rozwijanie samodzielności u dzieci ze spektrum autyzmu”

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a co za tym idzie, dotykają każdej sfery funkcjonowania dziecka. Nadrzędnym celem prowadzenia wszelkich oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych w odniesieniu do tej grupy dzieci jest nauczenie ich
w miarę samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, planowe i systematyczne uczenie strategii radzenia sobie z najbardziej podstawowymi aktywnościami. W celu objęcia podopiecznych kompleksową edukacją oraz terapią, która prowadzić będzie do wyuczenia ich samodzielnego poruszania się w swojej najbliższej przestrzeni życiowej i konstruktywnego spędzania czasu wolnego, należy korzystać z efektywnych narzędzi pracy, czyli skutecznych technik nauczania. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja metodyczna nt. „ Rozwijanie samodzielności u dzieci ze spektrum autyzmu”, która odbyła się 20 maja 2019r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Konferencję przygotowali i przeprowadzili Iwona Biadała i Mirosław Żmuda, a wzięło w niej udział 23 nauczycieli. Podczas konferencji prowadzący przedstawili teoretyczne założeń SAZ oraz techniki uczenia wykorzystywane w nauce niezależnego funkcjonowania tj.: trening wyodrębnionych prób, plany aktywności, łańcuch zachowań, trening incydentalny i wideo modelowanie. Omówione zostały zasady uczenia samodzielności m.in.: generalizacja, stosowanie wzmocnień i podpowiedzi, stopniowanie trudności, zasada małych kroków i dokładne dokumentowanie. Prowadzący zaprezentowali też pomoce i materiały wykorzystywane podczas swojej pracy oraz zwrócili również uwagę, iż pracując z uczniami ze spektrum autyzmu należy wykazywać się ogromną konsekwencją i cierpliwością.
Dziękujemy za udział w konferencji

Opracowanie: Beata Cześniuk