Sprawozdanie z warsztatów ” Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela”

Pełnienie roli nauczyciela dzieci ze SPE wymaga pewnych specyficznych umiejętności interpersonalnych. Należy do nich umiejętność komunikowania się, a więc przekazywanie informacji i wiadomości słowem, ale także niewerbalnie: gestem, mimiką itp. Porozumiewanie się za pomocą słów cechuje precyzja komunikatu, natomiast sygnały niewerbalne odsłaniają emocje towarzyszące słowom. Istotnym obszarem pracy nauczycieli pracujących z dzieckiem ze SPE jest współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami zaangażowanymi w proces edukacyjno – wychowawczy, która oparta jest na właściwym komunikowaniu się. Nie da się ukryć, że przekazywanie informacji i komunikowanie się
jest fundamentem dobrej współpracy i rzutuje na efekty pracy z dzieckiem ze SPE. W dzisiejszym świecie, w wielu kręgach, zamiast się otwarcie komunikować i rozumieć, walczymy o swoje racje, zamykając się na innych. Większość z nas nie potrafi się skutecznie komunikować. Brakuje nam podstawowej umiejętności, która wpływa na każdy aspekt naszego życia. Tą umiejętnością jest komunikacja interpersonalna. 27 marca 2019 r.

w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyły się warsztaty dla uczestników
Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących z Dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi nt. „ Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela”.
W warsztatach wzięło udział 18 nauczycieli. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stylów i strategii komunikacji. Zwrócono uwagę
na wykorzystywanie zasad poprawnej komunikacji i przekazywania informacji. Podkreślono znaczenie mowy ciała w komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Warsztaty były również okazją do nauki świadomego zarządzania komunikacją niewerbalną.
Dziękuję za udział w warsztatach

Beata Cześniuk – koordynator Sieci