Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

15 i 16 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie odbyły się warsztaty: Aktywność  muzyczno – ruchowa dzieci, część II, w których uczestniczyli  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia przeprowadziła Beata Kubiak – mgr pedagogiki, autorka programów edukacyjnych, warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Celem warsztatów  było zapoznanie z metodą aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.

Batii Strauss przez wiele lat pracując jako nauczycielka muzyki i pianistka, opracowała własną metodę, która w przystępny sposób zapoznaje dzieci z muzyką klasyczną, jak również ludową. Słuchanie muzyki z wykorzystaniem tej metody, integruje różne formy aktywności, tj. granie, tańczenie, rytmizację tekstu, śpiewanie, powtarzanie rytmu, pantomimę czy improwizację.  Dzieci słuchając muzyki, aktywnie wchodzą w różne role (dyrygenta, muzyka, tancerza), a przy tym wykorzystują różne rekwizyty (instrumenty, pałeczki, patyczki, chusty). Metoda ta, pozwala również na swobodną zamianę ról (zmianę rekwizytów, partnera w tańcu, rolę muzyka, dyrygenta),  co powoduje, że dzieci się nie nudzą, a utwór nie traci na atrakcyjności. Takiego typu, zajęcia  wyzwalają u dzieci radość, zaangażowanie, pobudzają wyobraźnię, rozwijają poczucie rytmu, a przede wszystkim dostarczają bodźców do rozwoju artystycznego.

W ramach warsztatu, nauczycieli zapoznano z trzema utworami opracowanymi przez Batii Strauss:

 • Rondo – J.S. Bach,
 • Rondo – F. Rameau,
 • Narwegien dance – E.Grieg,

oraz trzynastoma, gdzie wykorzystano  metodę aktywnego słuchania  muzyki:

 • Tarantella – zabawa ruchowa
 • Tarantella – instrumentacja
 • Tarantella – taniec
 • Epoi Taj Taj – zabawa ruchowa ze śpiewem
 • Tzadik Katamar – zabawa ruchowa ze śpiewem
 • Tzadik Katamar – taniec integracyjny
 • Kwiaty – swobodna wypowiedź ruchowa dziecka
 • Fryzjer – swobodna wypowiedź ruchowa dziecka
 • Dla Zuzi – instrumentacja
 • Hashual – instrumentacja
 • Hashual – taniec
 • Hashual – zabawa ruchowa ze śpiewem
 • Fitsko Colo – taniec integracyjny
 • Sia-la-la – taniec integracyjny
 • Trojka / Lollipop – taniec integracyjny
 • Radosny krąg – taniec integracyjny
 • Taniec motyli – taniec

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

Dziękujemy Państwu za udział i zaangażowanie.

Arlena Kiziak –  doradca metodyczny