Przygotowanie uczniów 8 klasy do egzaminu z matematyki – tworzenie i stosowanie strategii rozwiązywania problemów

Rola wykorzystywania myślenia matematycznego w sytuacjach z życia codziennego oraz ranga wiedzy matematycznej zdobywanej na lekcjach była między innymi przedmiotem zainteresowania nauczycieli matematyki, na warsztatach metodycznych , które odbyły się w dniu 8 stycznia 2019 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

Zorganizowała je i poprowadziła Teresa Walczak doradca metodyczny matematyki. Nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego mieli okazję poznać elementy uczniowskiego rozwiązania zadania, które mogą świadczyć o poziomie kompetencji matematycznych ucznia, sposoby pracy ułatwiające/umożliwiające rozwiązywanie w przyjazny sposób trudnych zagadnień, sposoby pracy wspierające rozwój myślenia abstrakcyjnego.

Uczestnicy zajęć rozwiązując wybrane przykłady zadań na wiele różnych sposobów zauważyli potrzebę eksponowania uczniom różnorodnych sposobów rozwiązania problemu (angażujących różne zmysły) i potrzebę indywidualizacji procesu nauczania. Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję zauważyć, które gry i zabawy dydaktyczne mogą doskonalić umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego i myślenia abstrakcyjnego.

Na zakończenie zaprezentowano przykładowe polecenia oraz pomysły realizacji wybranych zagadnień, które sprzyjają rozwojowi umiejętności argumentowania i wnioskowania matematycznego. Uczestnicy otrzymali zestaw zadań do wykorzystania podczas lekcji i zostali zaproszeni na kolejne warsztaty metodyczne poświęcone przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty, które odbędą się w lutym.

Dziękuję za aktywny udział w warsztatach
Doradca metodyczny Teresa Walczak