Konferencja „ósmoklasisty – bez tajemnic”

Dnia 12 grudnia 2018 w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbyła się konferencja metodyczno-warsztatowa pt.  „Egzamin ósmoklasisty – bez tajemnic”. Tym razem nauczyciele języków obcych przyjrzeli się dokładniej  się założeniom nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych z jej różnymi wariantami. W pierwszej części zajęć prowadzonej przez Alicję Skoczylas – doradcę metodycznego-  omówiliśmy cele i strukturę egzaminu z języka obcego nowożytnego nauczanego jako pierwszy. Przedstawione zostały i wspólnie zanalizowane przykłady zadań zamkniętych występujących na egzaminie.

W drugiej części spotkania prowadzonej przez Karolinę Król – nauczycielkę języka niemieckiego – skupiliśmy się  na zasadach oceniania zadań otwartych. Zaprezentowane zostały praktyczne porady dla nauczycieli zakresie wymagań zawartych w podstawie programowej z języka obcego nowożytnego, które na egzaminie ósmoklasisty będą sprawdzane za pomocą zadań otwartych.

Natomiast w trzeciej części konferencji Daniel Chrzanowski – nauczyciel języka angielskiego  zaprezentował wybrane techniki i metody nauczania umożliwiające zwiększenie ekspozycji na język. Ta część spotkania przebiegała w atmosferze warsztatowo – zabawowej i umożliwiła nauczycielom zebrać praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi zarówno młodszymi jak i

 

Prelegenci: Alicja Skoczylas – doradca metodyczny języka niemieckiego

Karolina Kowal – nauczycielka języka niemieckiego

Daniel Chrzanowski – nauczyciel języka angielskiego