„Błędy w komunikacji” czyli jak (nie) mówić, by inni nas słuchali i rozumieli.

„Błędy w komunikacji”

czyli jak (nie) mówić, by inni nas słuchali i rozumieli.

Seminarium dla uczestników Sieci Współpracy i Samokształcenia
Nauczycieli Pracujących z Dzieckiem ze SPE

Każdy z nas inaczej widzi świat, ma swoją własną mapę rzeczywistości. Z tymi mapami
i swoją wizją świata próbujemy się spotkać i dogadać z innymi. Nie udaje się to, kiedy zamykamy się na komunikaty innych, stawiamy bariery i nie chcemy poznać czyjegoś spojrzenia na sprawę. Rodzą się wtedy konflikty i coraz trudniej się porozumieć.
Co zrobić, żeby mimo różnych doświadczeń, poglądów, postaw i uczuć umieć się dogadać?
3 grudnia 2018 roku w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyło się seminarium
nt. „ Błędy w komunikacji ” czyli jak (nie) mówić, by inni nas słuchali i rozumieli.
Seminarium  przygotowała i przeprowadziła Beata Cześniuk, a wzięło w nim udział
15 nauczycieli
Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących z Dzieckiem      ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Celem spotkania było zapoznanie nauczycieli
z
najczęściej popełnianymi błędami w komunikacji, poznanie czynników zakłócających proces skutecznego komunikowania się. Przedstawione zostały bariery w komunikacji interpersonalnej tj. różnice kulturowe, utrudnienia percepcyjne, wybiórczość uwagi, samopoczucie. Omówione zostały blokady w komunikacji  tzw. „brudna dwunastka” niszczycieli komunikacji wg Thomasa Gordona. Zwrócono uwagę na błędy w komunikacji, które wszyscy popełniamy. Podano przykłady najczęściej popełnianych błędów oraz  scenariuszy poprawnie poprowadzonej rozmowy. Zwrócono uwagę na zasady
zdrowej komunikacji.  Poruszane zagadnienia zostały zilustrowane filmami.

Dziękuję za udział w seminarium i zapraszam na kolejne spotkania.

Koordynator Sieci Beata Cześniuk