Jak mądrze przygotować uczniów 8 klasy do egzaminu z matematyki?

W roku 2019 uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej po raz pierwszy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Jak najlepiej przygotować naszych podopiecznych do tego wyzwania? Egzamin będzie bowiem nie tylko weryfikował wiedzę uczniów, ale także skuteczność nauczania szkoły. Tym zagadnieniom poświęcona była konferencja dla nauczycieli matematyki, która odbyła się w dniu 04 grudnia 2018 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zorganizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak doradca metodyczny matematyki.

Nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego mieli okazję poznać najważniejsze informacje dotyczące egzaminu: jego specyfikę oraz różnice, jakie zachodzą w sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności. Przedstawiono przykłady zadań, które uczniowie powinni umieć wykonywać. Uczestnicy spotkania przypomnieli sobie, które treści podstawy programowej będą sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty. Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali nad przykładami metod, które warto wpleść w codzienną pracę z uczniami, aby pomóc im w osiągnięciu lepszych wyników na egzaminie. Na zakończenie konferencji nauczyciele zostali zaproszeni na warsztaty metodyczne poświęcone przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty, które odbędą się w styczniu.

Dziękuję za aktywny udział w konferencji
Doradca metodyczny Teresa Walczak