Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie ogłasza nabór uczestników do sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie ogłasza nabór uczestników do sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019
Celem funkcjonowania sieci będą działania skierowane na rozwój nauczycieli – zarówno pod kątem metodycznym jak i praktycznym. Wspólnie zaplanujemy wymianę doświadczeń i warsztaty „dobrych praktyk”, podczas których wszyscy członkowie sieci będą mogli podzielić się swoimi sukcesami, zaprezentować własne rozwiązania dydaktyczno-metodyczne i wzbogacić swój warsztat. Członkowie sieci skorzystają również z możliwości szkoleń i warsztatów prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych. Podejmiemy próbę stworzenia wirtualnej platformy wymiany doświadczeń oraz „banku pomysłów”, co wiąże się również z rozwojem i kształceniem w zakresie TIK. Jednym z ważniejszych punktów działania sieci będą prezentacje różnorodnych metod, gier, zabaw językowych, które nie tylko będą umożliwiały ciekawy sposób przyswajania języka niemieckiego, ale umożliwią również rozwój kreatywności uczniów. Wspierać będziemy również konkursy językowe, imprezy szkolne, a także współpracę z rodzicami. Spotkania odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, który wspólnie ustalimy.
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się 9 stycznia o godz. 15.00 (o miejscu spotkania zawiadomię Państwa mailowo lub telefonicznie)

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Koordynatorka sieci:

Alicja Skoczylas – doradca metodyczny: język niemiecki

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w spotkaniach jest wypełnienie deklaracji (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym deklarację można przynieść na pierwsze spotkanie.
Proszę o potwierdzenie udziału do dnia 15 grudnia 2018 r. telefonicznie pod nr tel. 76-838-42-93