„Dysleksja – problem czy wyzwanie” – warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Już u małych dzieci pewien zespół cech może świadczyć o zagrożeniu dysleksją. Jak rozpoznać to ryzyko i kiedy warto skierować dziecko na badania do poradni?
Dysleksja u dziecka to zaburzenie, które sprawia m. in. że dziecko robi błędy. Ale to nie wszystko. Dziecko z dysleksją wymaga wielu godzin codziennych ćwiczeń i terapii, również w szkole. Jakie są objawy dysleksji i jak ją rozpoznać? Jakie objawy mogą zwiastować przyszłą dysleksję? A co najważniejsze jak świat postrzega uczeń dyslektyczny i jak my nauczyciele możemy mu pomóc w gąszczu szkolnych wymagań?

Problemy te poruszone zostały na warsztacie metodycznym, który odbył się 28 listopada 2017r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny. Główny nacisk położono na zaprezentowanie „świata dyslektyka”, który często nie do końca jest zrozumiały dla nauczyciela. Uczestnicy warsztatu oglądali animacje i filmy obrazujące sposób czytania oraz postrzegania świata przez uczniów, u których zdiagnozowano dysleksję. Przedstawiono zasady pracy z uczniem dyslektycznym na poszczególnych przedmiotach. Uczestnicy szkolenia wzięli udział również w ćwiczeniach warsztatowych, które pozwoliły na wygenerowanie ciekawych pomysłów oraz umożliwiły wymianę doświadczeń.

Opracowała: Wioletta Ziemińska