„Uczymy się bawiąc – proste tańce integracyjne, zabawy i działania plastyczne ” – warsztaty metodyczne

 

16 – 17 września 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Głogowie we współpracy
z Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego odbyły się 15-godzinne warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem:Uczymy się bawiąc – proste tańce integracyjne, zabawy i działania plastyczne ”.

Uczestnicy poznali 28 prostych i ciekawych zabaw, tańców integracyjnych (w tym 6 tańców na siedząco) opartych na znanych piosenkach dla dzieci m.in.: Wracamy z wakacji, Jabłka, W kasztanowym mieście, Jesień – jesieniucha, Jesienna narzeczona, Walczyk na ślizgawce, Jedzie grudzień, W karnawale, Najłatwiejsze ciasto w świecie, Pisanki, Daj rękę wiosenko, Jesteśmy kroplami tęczy, Po łące biega lato, Pan kolejarz, Piłka Oli. W programie zawarte były również propozycje zabaw rytmicznych przygotowujących do wprowadzania tańców, a także działania plastyczne, metody twórczego myślenia nawiązujące tematycznie do bloków tanecznych (Powrót z wakacji, Jesień, Zima, Święta, Wiosna, Lato, Wakacyjne podróże) oraz zabawa fabularyzowana „Pojedziemy gdzieś daleko”.

Do opracowania zabaw i tańców integracyjnych został wykorzystany ogólnie dostępny materiał muzyczny stanowiący załącznik następujących publikacji: „Abc zabawy słowno-muzyczne sześciolatków” część 1 i 2, wydawnictwo WSiP, „Tańce i zabawy dla grupy”, wydawnictwo Klanza. Szkolenie prowadziła Lucyna Bzowska trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, dyrektor oddziału w Bogatyni.

W warsztatach udział wzięło 26 nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli powiatu głogowskiego i polkowickiego.

Celem  warsztatów był rozwój umiejętności stosowania metod stymulujących twórcze myślenie, pobudzenie aktywności twórczej, wykorzystywanie wyobraźni i odkrywanie indywidualnego myślenia z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka i grupy. Prowadząca duży nacisk położyła na podkreślenie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata oraz komunikowania się, a także tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania przy inspirującej roli muzyki i plastyki w pracy pedagogicznej.

Sporządziła:

Małgorzata Jabłońska – Szewców

doradca metodyczny