W POGONI ZA INDEKSEM”  –  etap szkolny

W dniach 6-9 lutego br. w dziewięciu szkołach podstawowych powiatu głogowskiego
w oddziałach gimnazjalnych odbyły się szkolne eliminacje IX Powiatowego Konkursu „W pogoni za indeksem”. Konkurs ten obejmuje cztery dziedziny wiedzy: język polski, matematykę, geografię  i język angielski. W roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (nr pisma: WNKPS.031.5.2018.PW).

Ponadto informujemy, iż Powiatowy Konkurs „W pogoni za indeksem” znalazł się w wykazie przedsięwzięć i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej i ponadpodstawowej przy uwzględnieniu miejsc uznanych za wysokie
w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim (nr pisma: WNKPS.5561.6.2018.MK).

W tegorocznej jego  edycji udział wzięło 526 uczniów . Test z języka polskiego rozwiązało 116 uczniów, z matematyki 142, z geografii 143 a z języka angielskiego 125 gimnazjalistów.

II etap – eliminacje rejonowe przeprowadzone będą w formie pisemnej według następującego harmonogramu:

  • matematyka –  20 marca br. o godz. 800  w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
  • język polski – 21 marca br. o godz. 800 w Zespole Szkół Technicznych
    i Ogólnokształcących
  • język angielski – 21 marca br. o godz. 1030 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  • geografia –  22 marca br. o godz. 900 w Zespole Szkół  Jana Wyżykowskiego

Do finału przechodzi 10 najlepszych uczniów z każdej dziedziny.

Finał odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących –
I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie, rozpoczęcie  godz. 900.

Uczniowie, których osiągnięcia pozwolą na udział w finale konkursu, są zobowiązani wybrać tylko jedną dziedzinę, w której zaprezentują swoją wiedzę i umiejętności w rywalizacji o indeks laureata Konkursu „W pogoni za indeksem” i powiadomić o tym organizatorów do 11 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników szkolnego etapu konkursu wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego znajdują się na stronie ODM: www.pcpppidn.eu w zakładce KONKURSY.

Doradcy metodyczni:

Iwona Rogowska, Teresa Walczak ,

Urszula Majdańska – Wachowicz, Ewelina Tołopiło,

Wioletta Ziemińska