9 listopada 2017r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie odbyła się kolejna, interdyscyplinarna lekcja otwarta pt. Spot, slogan, logo, czyli o międzynarodowym żargonie reklamy. Lekcja ukazała korelację międzyprzedmiotową pomiędzy językiem obcym, językiem obcym specjalistycznym, przedmiotami zawodowymi i językiem ojczystym. Celem zajęć była prezentacja specyficznej terminologii z zakresu wybranej dziedziny (tj. reklamy) o charakterze… Czytaj wiecej →

Nauczanie poprzez muzykę znane jest od wieków. Dzieci lubią słuchać muzyki, śpiewać piosenki, a wiedza zdobyta tą metodą zostaje na długo, jeśli nie na zawsze. O tym mogli się przekonać uczestnicy warsztatów muzyczno-językowych pt „Każdy język ma swoją muzykę”, które odbyło się 4 listopada2017r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Warsztaty prowadziła pani Magdalena Malinowska,… Czytaj wiecej →

Konferencja metodyczno – szkoleniowa odbyła się w dniu 7.11.2017r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie. Wzięło w niej udział 30 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół. Prowadzący trenerzy piłki siatkowej Jarosław Szwarc i Damian Przybecki zaprezentowali ciekawy dobór ćwiczeń kształtujących w części pierwszej konferencji. Zadania były ukierunkowane na sposoby poruszania się… Czytaj wiecej →

25 października 2017r. odbyła się szósta edycja konkursu recytatorskiego „SŁOWEM MALOWANE – JESIENNE STROFY”. Konkurs zorganizowany został przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Miejską Bibliotekę Publiczną w Głogowie. Celem konkursu była popularyzacja polskiej poezji, prezentacja i upowszechnienie żywego słowa oraz uwrażliwienie uczniów na piękno jesiennego krajobrazu. Konkurs odbywał się w następujących kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych:… Czytaj wiecej →

W środę 25 października w Szkole Podstawowej nr 11 w Głogowie spotkali się nauczyciele pracujący w sieci współpracy i samokształcenia wspierający ucznia zdolnego. Spotkanie poświęcone było możliwościom wykorzystania aplikacji w procesie dydaktycznym i odpowiadało na jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym, jakim jest podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.Swoimi doświadczeniami… Czytaj wiecej →

„Każdy wie jak wychować dzieci, z wyjątkiem tych , którzy je mają.” Shannon Cullen Wychowanie – ten termin znamy wszyscy. Czy wiemy jednak co to znaczy wychowywać? Czy dla każdego z nas wychowanie rzeczywiście oznacza to samo? Jakie zagrożenia dla wychowania stwarza współczesny świat? I wreszcie czy istnieje przepis na dobre wychowanie? Problemy te poruszone… Czytaj wiecej →

Scroll To Top